Zber papiera - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Zber papiera

SSUŠAT sa zapojila do projektu s názvom Úsmev pre strom, ktorý vyhlásila spoločnosť SHP Group (bývalý Harmasan). Keďže spoločnosť vyrába zo stromov hygienické potreby, rozhodla sa prostredníctvom škôl rozbehnúť projekt, v ktorom chce zachrániť stromy aspoň výsadbou ďalších stromčekov a zberom papiera. Po zrealizovanej jesennej výsadbe stromčekov v areáli a okolí školy zorganizovalo kolégium Zelenej školy SSUŠAT aj zber papiera, a to v týždni od 25. – 29.apríla 2016. Nepotrebný papier prinášali študenti aj zamestnanci školy nielen z domu. Prebehlo aj jarné upratovanie kabinetov, odborných učební a skladov školy, z ktorých študenti povynášali už nepotrebné staré výkresy a ostatné papiere. Papier bol odvezený do zberného dvora, kde sme dostali potvrdenie, že sme priviezli papier s celkovou hmotnosťou 962 kg.

Scroll to top