záchrana mačičiek, pomoc, adopcie

ĎAKUJEME

Súkromnej škole umeleckého priemyslu a animovanej tvorby v Bratislave
UAT za opätovné preplatenie jednej z našich veterinárnych faktúr.

Táto škola je Zelenou školou. Titul získavajú školy, ktoré v posledných 2 rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom je zvýšiť vplyv školy na životné prostredie a ponúknuť zaujímavejšie a praktické formy výučby.

Scroll to top