Výstava ODPAD / DOPAD

Výstava bola zavŕšením dvojročného certifikačného obdobia ODPAD v umeleckej forme. Žiaci prezentovali práce, ktoré vytvárali na všetkých odborných predmetoch, vo všetkých odboroch. Konala sa v CIK CAK Centre v Petržalke. Výstavy sa zúčastnil aj manažér Zelenej školy Juraj Oravec.

Scroll to top