Výchovný koncert „Piesňou proti kyberšikane“

Aj takto by sa dal nazvať výchovný koncert, ktorého sa zúčastnili žiaci 1. – 3. ročníka SSUŠAT v Aule STU na Vazovovej ulici 15.11.2018. Problematika kyberšikany nie je generácii, ktorá sa „narodila s mobilom v ruke“ cudzia. A myšlienka spojiť príjemné s užitočným je dobrou metódou, ako nenásilnou formou upozorňovať na súčasné problémy mladých. Podujatie bolo veľmi inšpiratívne a vyvolalo dobrú odozvu u študentov.

Scroll to top