UPOZORNENIE PRE ŠTUDENTOV !!!
Pre zabránenie šírenia epidémie, bude naša škola SŠUPAT zatvorená do odvolania. O otvorení školy a začiatku vyučovania, ako aj o maturitných skúškach, budeme všetkých študentov našej školy, VČAS INFORMOVAŤ. Pokyny pre samoštúdium pravidelne riadia pedagógovia e-mailom.

V záujme ochrany zdravia, žiadame všetkých študentov a zamestnancov školy, aby sa zdržovali doma a nikde necestovali.Žiadame všetkých pedagógov, aby informovali vedenie školy, t. j. riaditeľa a zástupkyne školy,
o organizovaní samoštúdia študentov.

Mgr. Viera Zavarčíková
Zriaďovateľka SŠUP animovanej tvorby

Milí študenti, počas štúdia doma vám môže pomôcť aj štúdium z našich multimediálnych učebníc:
– počítačovej animácie
– počítačovej grafiky
– dejín výtvarnej kultúry
– dejín animovaného filmu