11. ročník UAT photo 2021
17. júna 2021 od 9,00 do 15,00

Podmienky súťaže

Prihláška

Organizačný poriadok

Online prihláška

História:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

POŠLITE AJ VY SVOJE FOTOGRAFIE A ZABOJUJTE O HODNOTNÉ CENY!

Ceny: 
1. miesto: 300 EUR
2. miesto: 200 EUR
3. miesto: 100 EUR
Zvláštna cena poroty
Čestné uznanie

Riaditeľka festivalu: Viera Zavarčíková
Predseda poroty: Matúš Zajac
Členovia poroty: Katarína Lazárová, Lukáš Freytag

1.Miesto
‚Diptych‘
Michal Turanský
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
2.Miesto
‚Origins‘
Branislav Dekrét
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
3.Miesto
‚Era fashion‘
Marek Hyroš
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika

Čestné uznanie
‚Transcedence‘
Rebeka Králová
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
Čestné uznanie 
‚Melanchólia prázdnoty‘
Kristián Mažár
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
Čestné uznanie 
‚Kochova záhrada‘
Ivan Ištvánffy
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika