11. ročník UAT photo 2021
17. júna 2021 od 9,00 do 15,00

Podmienky súťaže

Prihláška

Organizačný poriadok

Online prihláška

História:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

POŠLITE AJ VY SVOJE FOTOGRAFIE A ZABOJUJTE O HODNOTNÉ CENY!

Ceny: 
1. miesto: 300 EUR
2. miesto: 200 EUR
3. miesto: 100 EUR
Zvláštna cena poroty
Čestné uznanie

Riaditeľka festivalu: Viera Zavarčíková
Predseda poroty: Matúš Zajac
Členovia poroty: Katarína Lazárová, Lukáš Freytag

1.Miesto
‚Nepoznaní‘
Vanessa Mayerová
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
2.Miesto
‚Mama‘
Annamária Jelínková
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
3.Miesto
‚Detičky inak obdarené‘
Lucia Šounová
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika

Čestné uznanie
‚Elegancia‘
Cynthia Tóthová
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
Cena za najlepšiu prácu počas epidémie koronavírusu
‚Monochrome‘
Monika Vargová
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika