UAT Photo 2020

1.Miesto
‚Nepoznaní‘
Vanessa Mayerová
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
2.Miesto
‚Mama‘
Annamária Jelínková
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
3.Miesto
‚Detičky inak obdarené‘
Lucia Šounová
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika

Čestné uznanie 
‚Elegancia‘
Cynthia Tóthová
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
Cena za najlepšiu prácu počas epidémie koronavírusu
‚Monochrome‘
Monika Vargová
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika