UAT Photo 2019

1.Miesto
‚Odčlenenie‘
Barbora Dekrétová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
2.Miesto
‚Odlišnosti‘
Patrícia Falbová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
3.Miesto
‚Individualita‘
Andrej Ištok
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika

Zvláštna cena poroty
‚Podivuhodné rybáre‘
Nina Fialová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
Čestné uznanie
‚Luminografia ‚
Karin Kurucová
SSUŠ Dizajnu, Nitra
Košice, Slovenská republika
Čestné uznanie
‚Fajčiar‘
Dominika Bednáriková
Súkromná stredná umelecká škola
Zvolen, Slovenská republika

Čestné uznanie
PrepojenieANNAMÁRIA JELÍNKOVÁ
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika