UAT Photo 2018

1.Miesto 
'Čechánky'
Alex Miartuš
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
2.Miesto 
'Cosplayeri'
Martina Klimentová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
3.Miesto 
'Annona'
Anna Čajánková
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika

Čestné uznanie 
'Okamih'
Sofia Krššáková
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
Čestné uznanie 
'súbor fotografií'
Martina Bonková
ŠÚV
Košice, Slovenská republika
Čestné uznanie 
'Pavlač'
Miroslava Petrášová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika