UAT Photo 2017

1.Miesto 
'Študentský život'
Martina Klimentová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika


2.Miesto 
'Záhrada'
Annamária Jelínková
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1


3.Miesto 
'Genius Loci'
Miroslav Šebök
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
Nitra, Slovenská republika
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1

Zvláštna cena poroty 
'Záhrada'
Anna Čajánková
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1


Čestné uznanie 
'Puto'
Timotej Janko
ŠÚV
Košice, Slovenská republika
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1


Čestné uznanie 
'DPB Projekt'
Miroslava Petrášová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika


Čestné uznanie 
'Muž, ktorý sadil stromy'
Martina Zimová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika


Čestné uznanie 
'Pod Hladinou'
Kristína Roxerová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika