UAT Photo 2016

1.Miesto 
Okno na Iceland
Michaela Imreová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava Slovenská republika


2.Miesto 
Boyar
Klementína Knezlová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava Slovenská republika
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1


3.Miesto 
Teri
Martina Zimová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava Slovenská republika

Zvláštna cena poroty 
Voľný výstavný súbor
Lucia Sokolová 
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava Slovenská republika
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1


Čestné uznanie 
Farby skla
Patrícia Jágriková
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava Slovenská republika
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1


Čestné uznanie 
Povodeň citú
Adriána Pailová 
Střední škola Náhorní
Praha, ČR
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1


Čestné uznanie 
Voľný výstavný súbor
Nikoleta Gazdová 
SSUŠ
Nitra, Slovenská republika
palgat1 palgat1


Čestné uznanie 
Portrét
Lujza Stopková
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava Slovenská republika
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1


Čestné uznanie 
Miletička
Miroslava Petrášová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava Slovenská republika