UAT Photo 2015

1.Miesto 
On
Klementína Knézlová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava Slovenská republika


2.Miesto 
Podivné noci
Patrícia Bandžuchová 
Škola úžitkového výtvarníctva
Košice Slovenská republika
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1


3.Miesto 
Starí ľudia
Daniel Štrauch
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava Slovenská republika
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1

Zvláštna cena poroty 
Sklo
Anna Čajánková 
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava Slovenská republika


Čestné uznanie 
U nás doma
Kristína Roxerová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava Slovenská republika
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1


Čestné uznanie 
U nás doma
Vladimíra Müllnerová 
Súkromná stredná umelecká škola
Zvolen Slovenská republika
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1


Čestné uznanie 
Vesmír
Zuzana Kudláková 
Škola úžitkového výtvarníctva
Košice Slovenská republika
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1


Čestné uznanie 
Samota, zombie
Tomáš Masný
Spojená škola
Žilina-Bytča Slovenská republika
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1