UAT Photo 2013

1.Miesto 
voľný výstavný súbor

Lukáš Matulík
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1


2.Miesto 
voľný výstavný súbor

Michal Mana
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1


3.Miesto 
voľný výstavný súbor

Zuzana Gucmanová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1


Čestné uznanie 
voľný výstavný súbor

Adam Kovač
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1


Čestné uznanie 
voľný výstavný súbor

Ivana Kmecová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1


Čestné uznanie 
voľný výstavný súbor

Katarína Bukerová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1