UAT Photo 2012

1.Miesto 
voľný výstavný súbor

Liga Spunde
Janis Rozental Art Highschool, Latvia
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1


2.Miesto 
portrét

Metra Shtelmahere
Janis Rozental Art Highschool, Latvia
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1


3.Miesto 
voľný výstavný súbor

Tomáš Belák
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1


Zvláštna cena poroty 
voľný výstavný súbor

Nikola Kleinová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1


Čestné uznanie 
voľný výstavný súbor

Ivana Kmecová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava
palgat1 palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1
palgat1 palgat1 hr>

Čestné uznanie 
voľný výstavný súbor

Ernests Šveisbergs
Janis Rozental Art Highschool,
Latvia
palgat1 palgat1 palgat1palgat1


Čestné uznanie 
voľný výstavný súbor

Klaudia Halačová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1palgat1


Čestné uznanie 
voľný výstavný súbor

Elzbieta Wator
Liceum Ogólnoksztalcace
Lublin, Poľsko
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1