UAT Photo 2011

1.Miesto 
voľný výstavný súbor
Do rodiny

Lucia Dikaczová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1palgat1


2.Miesto 
krajina
Krajina

Denis Kozerawski
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava
palgat1 palgat1 palgat1palgat1


3.Miesto 
krajina

Peter Maurenc
SUPŠ sv. Anežky České
Český Krumlov, ČR
palgat1 palgat1


Zvláštna cena poroty 
portrét

Elzbieta Wator
Liceum Ogólnoksztalcace
Lublin, Poľsko
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1


Čestné uznanie 
portrét

Michaela Kostková
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1


Čestné uznanie 
reklamná fotografia

Samuel Briškár 
Gymnázium Poštová 9
Košice
palgat1 palgat1 palgat1palgat1


Čestné uznanie 
portrét

Pavlína Steschnerová
SŠPaU Opava, ČR
palgat1 palgat1


Čestné uznanie 
krajina

Adam Kováč
SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím Mokrohájska
Bratislava
palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1palgat1 palgat1 palgat1palgat1