POŠLITE AJ VY SVOJU PRÁCU Z GRAFICKÉHO DIZAJNU A ZABOJUJTE O HODNOTNÉ CENY!

Ceny: 

1. miesto: 300 EUR 
2. miesto: 200 EUR 
3. miesto: 100 EUR 
Čestné uznanie 
Cena diváka 
Zvláštna cena poroty

 

Riaditeľka festivalu: Mgr. Viera Zavarčíková

Predseda poroty:
Štefan Kubovič
 

Členovia poroty:
Ivana Svetkovská
Hojsíková Simona