UAT Graphic 2013

1.Miesto 
Informačný systém
Voľná téma

Nikoleta Tóthová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava

2.Miesto 
Design manual
Voľná téma

Júlia Masaryková
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava

3.Miesto 
Kniha
voľná téma

Karol Spevák
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava


Čestné uznanie 
Design manual
Voľná téma

Michaela Džubanová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava

Čestné uznanie 
Katológ

Tomáš Zajac a Václav Kudělka
Stredna Škola Polygrafická, Olomouc ČR