UAT Graphic 2012

1.Miesto 
Kniha
Voľná téma

Jaroslava Karnoková
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava

2.Miesto 
Produktový dizajn
Voľná téma

Dominika Polomská
SSUŠ
Zvolen

3.Miesto 
Dizajn manuál
voľná téma

Viktória Bitterová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava


Zvláštna cena poroty 
Reklamná kampaň
voľná téma

Barbara Kršková
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava

Čestné uznanie 
dizajn manuál
Voľná téma

Nelly Kutá
SUŠ Ostrava,
ČR

Čestné uznanie 
reklamná kampaň
SSUŠAT

Matej Gál 
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava


Čestné uznanie 
kritický dizajn
voľná téma

Michal Mikuš
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava

Čestné uznanie 
kritický dizajn
voľná téma

Marcel Lacko
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava

Čestné uznanie 
reklamná kampaň
SSUŠAT

Tamara Jelenáková
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava


Čestné uznanie 
CD, DVD box

Veronika Dovalová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava

Čestné uznanie 
CD, DVD box

Linda Vlachová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava
palgat1