UAT Film 2019

1.Miesto
Fantastický príbeh
Simona Puškášová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
2.Miesto
Návka
Žofia Ščuroková
SSUŠ
Zvolen, Slovenská Republika
3.Miesto
Koniec Thomasa Morisona
Martina Kubáčková
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika

Čestné uznanie
Medailón
Oliver Bahúl
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
Čestné uznanie
Neviem
Rastislav Milan Fabian
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
Čestné uznanie
Zradné srdce
Valér Futej
SSUŠ filmová
Košice, Slovenská republika