7. ročník
15. októbra 2020 od 9,00 do 15,00

Podmienky súťaže

Prihláška

Organizačný poriadok

Online prihláška

História:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

POŠLITE AJ VY SVOJE NÁVRHY ODEVNÉHO DIZAJNU A ZABOJUJTE O HODNOTNÉ CENY!

Ceny: 
1. miesto: 300 EUR 
2. miesto: 200 EUR 
3. miesto: 100 EUR 
Čestné uznanie 
 
Riaditeľka festivalu: Viera Zavarčíková
Podpredsekyňa poroty: Daniela Schredlová
Členovia poroty: Erika Daxnerová, Ján Mózer

1. miesto 2. miesto 3. miesto
Barbora Michalcová
Sofia Ema Sabová
Nicolas Paulo Pavlíček
SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika
Barbora Sofia Nicolas