6. ročník 
20. jún 2019 od 9.00 do 15:00

 

Podmienky súťaže

Prihláška

Organizačný poriadok

Online prihláška

História:

2014

2015

2016

2017

2018

POŠLITE AJ VY SVOJE NÁVRHY ODEVNÉHO DIZAJNU A ZABOJUJTE O HODNOTNÉ CENY!

Ceny: 

1. miesto: 300 EUR 
2. miesto: 200 EUR 
3. miesto: 100 EUR 
Čestné uznanie 
Cena diváka 
Zvláštna cena poroty

 

Riaditeľka festivalu: Mgr. Viera Zavarčíková

Podpredsedovia poroty:
Daniela Schredlová
Erika Daxnerová
Ján Mózer