7. ročník bol uzavretý 5.6.2020 z dôvodu pandémie Covid-19

Podmienky súťaže

Prihláška

Organizačný poriadok

Online prihláška

História:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

POŠLITE AJ VY SVOJE NÁVRHY ODEVNÉHO DIZAJNU A ZABOJUJTE O HODNOTNÉ CENY!

Ceny: 
1. miesto: 300 EUR 
2. miesto: 200 EUR 
3. miesto: 100 EUR 
Čestné uznanie 
 
Riaditeľka festivalu: Viera Zavarčíková
Podpredsekyňa poroty: Daniela Schredlová
Členovia poroty: Erika Daxnerová, Ján Mózer

Michaela Leváiová
Ema Lacová
SŠUP animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika SŠUP animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika
Ema Ema