CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

Peda­gogický zbor SŠUPAT

Mgr. Viera Zavarčíková
Mgr. Ján Mózer
Mgr. Ivana Korenková
Mgr. art. Daniela Schredlová
Mgr. art. Matúš Zajac
Ing. arch. Jaroslav Baran
Ing. Karol Holubčík
Mgr. art. Slavo Turanec
Ing. Štefan Kováčik
Mgr. Jana Šifrová
Mgr. Dominika Pažitná
Mgr. Eleonóra Šmídová
Mgr. Lucia Halimovič
Mgr. Adam Frank
Mgr. Vladimíra Nociarová
Mgr. art. Martin Král
Mgr. Monika Prokšová
Mgr. Katarína Lazárová
Mgr. art. Erika Daxnerová
Mgr. Staša Samoukovič
Mgr. Mária Šebová
Mgr. art. Róbert Szabó
Mgr. art. Sonia Gallo
Mgr. Adela Jančiová
Bc. Šimon Domček
Mgr. Erika Gerbocová
Mgr. Art. Danica Ondrejovič
Mgr. art. Tomáš Picha
Mgr. art. ArtD. Juraj Kilián
Mgr. Martin Hatala
Mgr. art. Diana Bilichenko
Mgr. Marek Baranec
Mgr. Peter Kukliš
Ing. Bc. Anna Šúňová , Phd. Ing.PAED-IGIP, DBA