Svetový deň vody

Študenka 2.A,Terézia Popelková získala na 6. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže študentov stredných umeleckých škôl k Svetovému dňu vody, vyhlásenej Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociáciou vodárenských spoločností CENU ASOCIÁCIE VODÁRENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ. Cena bola autorke odovzdaná osobne p. prezidentom AVS dňa 23.3.2017 v Incheba Expo Clube počas slávnostného stretnutia pri príležitosti Svetového dňa vody.

Scroll to top