Súťaž v stolnom tenise - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Súťaž v stolnom tenise

Obvodné kolo v stolnom tenise stredných škôl chlapcov sa konalo na Gym. Alberta Einsteina.
Turnaja sa zúčastnilo 4-členné družstvo žiakov stredných škôl. Odohrali zápasy v dvojhrách a štvorhrách so žiakmi škôl: Gym. Alberta Einsteinaoy, SZŠ Strečianska, Gym. Pankúchová, Ev. lýceum Vranovská.
Za našu ho reprezentovali žiaci : Aufricht Richard, Gabura Lukáš, Lažo Miroslav , Valent Róbert

Scroll to top