Súťaž Mladý filmový tvorca 2015

Dňa 6.11. 2015 sa v Inchebe uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom 1. ročníka súťaže „MLADÝ FILMOVÝ TVORCA“, ktorú organizovala SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s Alianciou priemyselných zväzov a portálom www.skola.sk. Súťaž bola žánrovo zameraná na krátky animovaný film a zúčastniť sa jej mohli deti a mládež vo veku 6-18 rokov. Mladí amatérski tvorcovia mali možnosť v krátkom animovanom filme v rozsahu 30-90 sekúnd predviesť svoj talent, kreativitu a technickú zdatnosť. Do súťaže sme prihlásili 8 filmov študentov 3.a 2. ročníka. Ocenenie 1. miesto, v kategórii IV. Stredné školy so študijným odborom animácia, získal film študentky Moniky Vargovej s názvom ,,Lifeless.” Monika vo svojom filme chcela zdôrazniť dôležitosť vody. Monika za prvé miesto získala tablet a šálku. Každá škola, ktorej študent sa umiestnil na 1.mieste bola tiež odmenená. Naša škola získala poukaz v hodnote 200 eur na kúpu učebných pomôcok z portálu www.skola.sk

Scroll to top