Stužková slávnosť 4A, 4B - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Stužková slávnosť 4A, 4B

Prebehla stužková slávnosť tried 4A triednej učiteľky Mgr. art. Soni Bergendiovej a 4B Mgr. Zuzany Hubáčovej. Obidve triedy mali veľmi pekný program a všetci hostia sa cítili dobre.

Scroll to top