Záujmové krúžky

Slider
Zoznam krúžkov
1. Konverzácia v anglickom jazyku Mgr. Adam Frank Miestnosť 509
2. Slovenský jazyk a lit. pre Maturantov Mgr. Adela Jančiová Miestnosť 102
3. Zelená škola Mgr. Vladimíra Nociarová Miestnosť 314
4. Dejiny umenia naživo Mgr. Dominika Libantová Miestnosť 507
5. Astronomický krúžok Bc. Peter Kráčalík Miestnosť 107
6. Voľná kresba Mgr. art Martin Kráľ Miestnosť 501
7. Dizajn počítačových hier Ing. Štefan Kováčik Miestnosť 314
8. Figurálne kreslenie Mgr. art Lukášn Freytag Miestnosť 510

• Krúžok bude otvorený podľa záujmu študentov