Záujmové krúžky

Slider
Zoznam krúžkov
1. Anglický jazyk – gramatika Mgr. Silvia Kramariková Streda
13,45 – 15,45
4.B
2 hodiny/týždeň
2. Anglický jazyk – konverzácia Mgr. Adam Frank Pondelok
14,40 – 16,40
1.A
2 hodiny/týždeň
3. Voľná kresba I. Mgr. art. Martin Král Štvrtok
15,30 – 17,30
FIK2
2 hodiny/týždeň
4. Ručná grafika Mgr. art. Lukáš Freytag Štvrtok
14,40 – 16,40
VYP2
2 hodiny/týždeň
5. Astronomický krúžok Bc. Peter Kráčalík Streda
17,30 – 19,00
4.B 107
2 hodiny/týždeň
6. Zelená škola Mgr. Erika Gerbócová Streda
14,40 – 16,40
3.B
2 hodiny/týždeň
7. Dizajn počítačových hier Ing. Štefan Kováčik A: utorok
14,40 – 16,40
trieda
B: streda
15,30 – 17,00
KRKA1
2 hodiny/týždeň