Záujmové krúžky

Slider
Zoznam krúžkov
1. Konverzácia v anglickom jazyku Mgr. Adam Frank A:ŠTVRTOK 13:45-14:30,
B:ŠTVRTOK 13:45-14:30
Miestnosť 509
2. Slovenský jazyk a lit. pre Maturantov Mgr. Adela Jančiová A:PONDELOK 8:10-8:55
B:PIATOK 11:40-12:25
Miestnosť 102
3. Zelená škola Mgr. Vladimíra Nociarová A:UTOROK 13:45-14:30,
B:ŠTVRTOK 13:45-14:30
Miestnosť 314
4. Dejiny umenia naživo Mgr. Dominika Libantová B:UTOROK 15:30-17:30 Miestnosť 507
5. Astronomický krúžok Bc. Peter Kráčalík STREDA 17.30 – 19.00 Miestnosť 107
6. Voľná kresba Mgr. art Martin Kráľ UTOROK 14:30-15:30 Miestnosť 501
7. Dizajn počítačových hier Ing. Štefan Kováčik UTOROK 15:30-17:00 Miestnosť 314
8. Figurálne kreslenie Mgr. art Lukášn Freytag UTOROK 14:30-15:30 Miestnosť 510

• Krúžok bude otvorený podľa záujmu študentov