Záujmové krúžky

Slider
Zoznam krúžkov
1. Anglický jazyk – gramatika Mgr. Vlaďa Nociarová Piatok
14.30 – 15.30
1 hodiny/týždeň Miestnosť 507
2. Anglický jazyk -konverzácia, príprava na MS Mgr. Adam Frank A: Pondelok  14.40 – 15.25
B: Streda 14.40 – 15.25
2 hodiny/týždeň Miestnosť 507
3. Voľná kresba (príprava na VŠ) Mgr. art. Martin Král Štvrtok
14.40 – 16.15
1,5 hodiny/týždeň Miestnosť 501
4. Ručná grafika (klasické graf.techniky) Mgr. art. Lukáš Freytag Štvrtok
14.40 – 16.15
1,5 hodiny/týždeň Miestnosť 608
5. Astronomický krúžok Bc. Peter Kráčalík Streda 17.30 – 19.00 1,5 hodiny/týždeň Miestnosť 107
6. Zelená škola Mgr. Erika Gerbócová Streda
14.40 – 15.15
pol hodina/týždeň Miestnosť 609
7. Dizajn počítačových hier Ing. Štefan Kováčik A: Pondelok  14.14 – 16.15
B: Streda 14.40 – 16.40
2 hodiny/týždeň Miestnosť 314
8. Slovenský jazyk a literatúra-príprava na MS Mgr. Jana Šifrová A: Utorok 14.40 – 15.25
B: Streda 14.40 – 15.25
2 hodiny/týždeň Miestnosť 608