Uplatnenie absolventov

Slider

Študijný program: Animovaná tvorba
– Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
– Filmová a televizní fakulta, Akademie múzických umění v Praze
– Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
– Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
– Fakulta umění, Ostravská univerzita v Ostravě

Študijný program: audiovizuálne média, intermédiá a digitálne média
– Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
– Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Študijný program: grafika 
– Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
– Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
– Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Študijný program: maľba 
– Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
– Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
– Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Študijný program: sochárstvo 
– Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
– Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
– Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Študijný program: voľné výtvarné umenie 
– Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
– Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
– Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Študijný program: dizajn 
– Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
– Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
– Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
– Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
– České vysoké učení technické v Praze, Fakulta výtvarních umění
– Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
– Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarních umění

Študijný program: dejiny umenia 
– Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
– Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta

Študijný program: estetika 
– Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
– Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
– Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta

Študijný program: učiteľstvo výtvarného umenia 
– Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
– Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta
– Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

Študijný program: animácia výtvarného umenia 
– Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta

Študijný program: bábkarská réžia a dramaturgia 
– Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta

Študijný program: bábkarská scénografia a technológia 
– Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta

Študijný program: divadelná réžia a dramaturgia 
– Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta
– Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení

Študijný program: scénická a kostýmová tvorba 
– Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta

Študijný program: dokumentárna tvorba 
– Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
– Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení

Študijný program: dramaturgia a scénaristika 
– Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
– Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení

Študijný program: filmová a televízna réžia 
– Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Študijný program: kameramanská tvorba a fotografia 
– Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Študijný program: vizuálne efekty 
– Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Študijný program: dizajn médií 
– Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií

Študijný program: masmediálna komunikácia 
– Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
– Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií