Slávnostná certifikácia programu Zelená škola

Dňa 9.10 sa v priestoroch Elektrárne Piešťany uskutočnila Slávnostná certifikácia 10. ročníka programu Zelená Škola. Na Slovensku bolo do 10. ročníka (šk.r. 2014/2015) zapojených 291 škôl. Registrácia účastníkov začala o 9:00. O 10:00 manažérka programu Zelená Škola Ing. Miroslava Piláriková privítala všetkých prítomných a významných hostí. Podujatia sa zúčastnil aj pán minister školstva Juraj Draxler, MA. Program certifikácie sa začal udeľovaním ocenení ceny Živel pre žiakov zapojených do programu. Nasledovalo udeľovanie ceny Živel pre pedagóga. V ďalšom bode programu riaditeľ Živice Juraj Hipš udelil 30 školám diplom ,,Na ceste k Zelenej škole”. Nasledovalo oceňovanie škôl, ktoré po prvýkrát získali titul Zelená škola. PhDr. Jana Nováková, CSc. prednášala prítomným pedagógom na tému ,,Zodpovednosť nevychovávame kontrolou.” Naša škola obhájila v uplynulých 2 školských rokoch medzinárodný certifikát ,,Zelená škola” a vlajku siete Eco-Schools. Z rúk pána Hipša som prebrala certifikát na ďalšie 2- ročné obdobie. V závere programu sa pani Piláriková poďakovala a vyslovila uznanie školským koordinátorom programu Zelená škola, ako aj žiakom a ďalším pedagógom zapojeným do tohto programu za nasadenie tvorivých síl, nadšenie a realizáciu všetkých pro-environmentálnych aktivít a opatrení.

Scroll to top