Školenie Blade 2.0 Training

V dňoch 2. a 3. septembra 2013 boli pedagógovia súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby Ján Drobný, Mgr. Dušan Blahút, Mgr. Ján Slovák a technici Ing. Richard Petruš a Bc. Pavel Filadelfi, účastní na školení organizovanom anglickou firmou VICON SUPPORT, ktorého podstatou bolo zaškolenie v programe Vicon Blade, účinného nástroja technológie Motion Capture. Školenia sa zúčastnil aj bývalý absolvent školy Michal Hóz, ktorý študuje 3D grafiku- aplikácie do počítačových hier vo Veľkej Británii. Vzhľadom na to, že sme jediná škola na Slovensku, ktorá vlastní túto unikátnu technológiu MC, postrádame kvalifikovaných pedagógov. Z uvedených dôvodov sa konalo v poradí už druhé školenie, ktoré viedol lektor Bob Dimmock. Účastníkom školenia bola dokonale predstavená technika, s ktorou budú spolu so študentmi počas štúdia pracovať. Práve vďaka týmto školeniam budú naši študenti dostávať informácie na najvyššej teoretickej a praktickej rovine. V rámci zdokonaľovania sa a inovácie, škola zakúpila program Blade 2. Technológia MC je k dispozícii nielen pre študentov strednej a vysokej školy animovanej tvorby, ale ponúka priestor aj pre firmy a produkčné spoločnosti.

Scroll to top