Výmenné pobyty – Projekt MOBILITY

V rámci výmenných študijných pobytov cez program Leonardo da Vinci sme 5. marca 2012 privítali dvoch učiteľov z Lotyšska – Dzintarsa Krūmiņša a Indulisa Gailānsa, ktorí sa prišli zoznámiť s našou školou, zdokonaliť sa a načerpať inšpiráciu v odbore animovanej tvorby. 
Počas ich dvojtýždňového pobytu sa im venovali študetni aj pedagógovia našej školy – Mgr. Eduard Sádovský, PhD., Mgr. Miroslav Struhár, Mgr. Ján Baláž, Ing. Karol Holubčík, Mgr. Jozef Zajac, Mgr. art. Matej Vakula. Ich pobyt na našej škole prispel k nadviazaniu užšej vzájomnej spolupráce, najmä v rámci Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl – ANIMOFEST 2012, na ktorý sa plánujú prihlásiť.

 

Dzintars Krūmiņš
Dzintars Krūmiņš
učiteľ animácie, herec
riaditeľ animovaného štúdia Dauka
umelecký riaditeľ divadla
Indulis Gailāns
Indulis Gailāns
učiteľ animácie, scénarista
scénograf
asistent riaditeľa pre IT

 

Dňa 15. marca 2012 k nám pricestovali aj študenti z našej partnerskej školy Tartu Art School v Estónsku – Kristjan Kalde a Jevgenia Zherebtsova, ktorí u nás absolvujú mesačný študijný pobyt. Počas študijného pobytu si rozšíria svoje vedomosti z Klasickej animácie, Počítačovej grafiky, 3D Max, Digitálnej fotografie, Figurálneho kreslenia a Modelovania. Zároveň sa oboznámia s priebehom odbornej prípravy v odboroch Animovaná tvorba, Grafický dizajn a Fotografický dizajn v medzinárodnom kontexte.

Mladí ľudia v oblasti umenia III
V školskom roku 2010/2011 sme opäť pokračovali v organizovaní výmenných študijných pobytov v rámci programu Leonardo da Vinci (projekt Mladí ľudia v oblasti umenia III.). Pre tento rok sme s cieľom skvalitnenia a rozšírenia projektu nadviazali spoluprácu s ďalšími školami z Fínska a Estónska.

Partnerské školy: 1. North Karelia College, Outokumpu, Fínsko 
                               2. Lybecker Institute of Crafts and Design, Raahe, Fínsko
                               3. Tartu Art School, Tartu, Estónsko 

Dĺžka pobytu: 4 týždne

Výstup: medzinárodný certifikát Europas- mobility
              uznanie povinnej praxe

Služby hradené z grantu: letecká doprava, ubytovanie, strava, poistenie, vreckové,
                                           jazyková príprava 

Termín stáže: 17.4. – 14.5. 2011

Účastníci projektu: 

Tartu Art School, Tartu, Estónsko

V rámci realizácie projektov výmenných študijných pobytov Leonardo da Vinci sme 
28. marca 2011 privítali Eiju Petterberg a Elsu Pehkonen, učiteľky z Fínska, ktoré sa prišli zoznámiť s našou školou. Spoločne s nimi pricestovala aj Minna – Maarit Holopainen, ktorá u nás absolvovala mesačný študijný pobyt.