Socrates – BPN

1. Southportské colégium, VB
Typ inštitúcie: Inštitúcia ďalšieho vzdelávania v pobrežnej oblasti severozápadného Anglicka, ktorá ponúka širokú škálu akademických aj umeleckých odborov, vrátane múzických umení a multimédií.
Veľkosť inštitúcie: 660 zamestnancov – 6 zapojení do projektu.
Odbornosť : multimédiá , múzické umenia.

Skúsenosti so spoluprácou: Southportské colégium sa zapojilo do mnohých európskych iniciatív vo viacerých disciplínach, vrátane nedávnych projektov týkajúcich sa múzických umení a multimédií. Organizovalo školenie týkajúce sa nového projektu v rámci akcie Comenius 3 z oblasti umeleckého vzdelávania.

   

2. Knowsleyské osvetové colégium, VB
Typ inštitúcie: Veľká inštitúcia ďalšieho vzdelávania v Merseyside, ktorá ponúka širokú 
škálu akademických aj umeleckých odborov, vrátane múzických umení a multimédií. 
Veľkosť inštitúcie: 508 zamestnancov – 4 zapojení do projektu. 
Odbornosť : multimédiá, múzické umenia.

Skúsenosti so spoluprácou: Knowsleyské osvetové colégium sa aktívne zapojilo do mnohých iniciatív podporovaných Európskou úniou v rámci projektov Leonardo a Comenius, týkajúcich sa múzických umení. V súčasnosti je vedúcim partnerom projektu v rámci akcie Grundtvig 2002-2004.

   

3. Benátska umelecká škola, Taliansko
Typ inštitúcie: Vzdelávacia inštitúcia pre študentov od 14 rokov, ktorá sa zameriava najmä na umelecké predmety, zvlášť na vizuálne umenia a dizajn.
Veľkosť inštitúcie: 81 zamestnancov – 8 zapojení do projektu.
Odbornosť : grafický dizajn.

Skúsenosti so spoluprácou: Benátska umelecká škola bola v poslednom čase zapojená do niekoľkých umeleckých iniciatív podporovaných Európskou úniou.

   

4. Ministerstvo školstva a kultúry, Melilla, Španielsko
Typ inštitúcie: Miestny školský orgán španielskej enklávy na marockom pobreží .
Veľkosť inštitúcie: 35 zamestnancov – 10 zapojení do projektu.
Odbornosť : umenie a dizajn. 

Skúsenosti so spoluprácou: Ministerstvo školstva a kultúry je zapojené do projektov týkajúcich sa európskeho občianstva a koordinátor projektu „Európske občianstvo cez perspektívu umenia“.

   

5. Lotyšská škola kultúry. Riga, Lotyšsko
Typ inštitúcie: Špecializovaná kultúrna inštitúcia v lotyšskom hlavnom meste, ktorá ponúka široké možnosti štúdia umeleckého manažmentu, vrátane tanca a drámy.
Veľkosť inštitúcie : 60 zamestnancov – 7 zapojení do projektu.
Odbornosť : múzické umenia, umelecký manažment.

Skúsenosti so spoluprácou : Lotyšská škola kultúry koordinovala a zúčastnila sa viacerých projektov v rámci Leonarda, týkajúcich sa kultúrneho manažmentu; koordinátor projektu v rámci Grundtvig 1: „Odporúčané materiály pre pedagógov vyučujúcich dospelých“.

   

6. Valmierska stredná umelecká škola, Lotyšsko
Typ inštitúcie: Uznávaná komunálna umelecká vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje základné a odborné umelecké vzdelanie (životné prostredie – umenie: interiérový dizajn, reklama a grafický dizajn, módny dizajn).
Veľkosť inštitúcie : 22 zamestnancov – 4 zapojení do projektu. 
Odbornosť : umenie a dizajn. 

Skúsenosti so spoluprácou : Valmierska stredná umelecká škola organizovala medzinárodné letné školy a výstavy študentských prác v Európe aj mimo Európy.

   

7. Škola animovanej tvorby. Bratislava, Slovensko
Typ inštitúcie: Špecializovaná vzdelávacia inštitúcia v slovenskom hlavnom meste, ktorá ponúka klasickú animáciu, počítačovú animáciu a multimédiá. 
Veľkosť inštitúcie : 39 zamestnancov – 31 zapojení do projektu.
Odbornosť : animácia, grafický dizajn, úžitková fotografia.

Skúsenosti so spoluprácou : Škola animovanej tvorby má kontakty na mnohé európske kultúrne inštitúcie a nedávno bola hostiteľom školenia ,týkajúceho sa nového projektu v rámci akcie Comenius 3, zameraného na umelecké vzdelávanie.

   

8. Školiace stredisko pre kultúrnych pracovníkov, Wilňus, Litva
Typ inštitúcie: Vládna inštitúcia, zriadená litovským Ministerstvom kultúry ako priebežná školiaca inštitúcia pre litovských kultúrnych manažérov a odborníkov [nový partner, pribraný po stiahnutí iných po predbežnom návrhu].
Veľkosťinštitúcie: 25 zamestnancov – 3 zapojení do projektu.
Odbornosť : umelecký manažment 

Skúsenosti so spoluprácou: Školiace stredisko pre kultúrnych pracovníkov iniciovalo viacero medzinárodných projektov a zúčastnilo sa na projektoch v rámci Leonarda a Grundtvigu, zameraných na kultúrny manažment a nové informačné technológie.

   

9. Hudobné konzervatórium Stasia Simkausa, Klapeida, Litva
Typ inštitúcie: Vládna inštitúcia, zriadená litovským Ministerstvom kultúry ako priebežná školiaca inštitúcia pre litovských kultúrnych manažérov a odborníkov. 
Veľkosť inštitúcie: 25 zamestnancov – 3 zapojení do projektu. 
Odbornosť : umelecký manažment 

Skúsenosti so spoluprácou: Hudobné konzervatórium Stasia Simkausa iniciovalo viacero medzinárodných projektov a zúčastnilo sa na projektoch v rámci Leonarda a Grundtvigu, zameraných na kultúrny manažment a nové informačné technológie.

   

10. Oblastná inštitúcia pre kultúru a rozvoj, Atény, Grécko
Typ inštitúcie: K.E.P.A., fungujúca v rámci gréckeho vzdelávacieho systému si kladie za cieľ pozdvihnúť víziu kultúry a rozvoja v samosprávnej oblasti Kryoneri [nový partner, pribraný po stiahnutí iných po predbežnom návrhu].
Veľkosť inštitúcie: 150 zamestnancov – 35 zapojení do projektu. 
Odbornosť : múzické umenia, umenie a dizajn. 

Skúsenosti so spoluprácou: Oblastná inštitúcia pre kultúru a rozvoj KEPA bola zapojená do pilotných a pojazdných projektov v rámci Leonarda a do projektu REMADEP v rámci akcie Grundtvig.