Net – Music

Projekt Net Music bol koordinovaný rakúskou skupinou odborníkov – Interessengemeinschaft NŐ Komponisten pod vedením Mag. Richarda Grafa a financovaný prostredníctvom programu INTERREG III/A. SSPŠ animovanej tvorby bola k účasti na projekte oslovená Ministerstvom školstva SR, pričom k jeho úspešnej realizácii prispela najmä poskytnutím priestorov, vybavenia a pedagógov. 

Cieľom projektu bola kreatívna práca so zvukom, úvod do digitálneho spracovania zvuku za účelom aktívnej participácie na zvukovej kompozícii, tvorbe remixov, zvučiek a hudobných koláží. Zámerom bolo tiež vytvorenie spolupráce medzi školami, ktoré sa zapojili do projektu. Parciálnym cieľom bolo upozorniť na hluk ako stresový faktor a objasniť súvis medzi akustickými podnetmi a reakciami človeka. (Biofeedback) 

Realizácia:
Po oslovení R. Grafa sme získali základné projektové dokumenty a pokyny pre vedenie projektu. Príprava študentov prebiehala v mesiacoch máj, jún a september 2007. Študenti boli v rámci projektu postupne zoznamovaní z jeho cieľmi a zameraním. Na hodinách Zvukovej dramaturgie filmu a Estetiky sa naučili základom digitálnej hudby. Tieto vedomosti slúžili potom ako základ pri záverečnom workshope. 
Záverečný workshop projektu sa uskutočnil 11. 10. 2007 od 8.50 do 11.25 a zúčastnilo sa na ňom 24 študentov. Workshop bol vovedením do zvukového sveta, ktorý skrýva veľa zaujímavostí na úrovni psychoakustických podnetov. Študenti mohli vniknúť do odlišnej sféry zvuku, než je tá komerčná, ktorá sa prezentuje všade dokola. Dostali mnoho podnetov ku kreatívnemu prístupu ku zvuku a hudbe. Pri práci v programe AUDACITY si mohli samostatne vyskúšať možnosti digitálnej práce so zvukom. 

Výsledky workshopu:
Práce študentov, ktoré budú vypracované na základe tohto projektu zverejní Richard Graf na pripravovanej internetovej stránke www.net-music.at, najlepšie z nich budú odvysielané v internetovom rádiu. Realizácia projektu na našej škole otvorila študentom ďalšie obzory pri vnímaní a spracovaní hudby. Podnietila kreatívny prístup k individuálnej tvorbe hudby a jej využitia v audiovizuálnych dielach, animáciách a na internete.