Multimediálna učebnica DVK

Multimediálna učebnica Dejín výtvarnej kultúry

 

Konečne je na svete prvá multimediálna učebnica Dejín výtvarnej kultúry, ktorá sa zrodila práve na našej škole. V školskom roku 2008/2009 vzniklo prvé, z celkovo štyroch plánovaných DVD, PRAVEK, v školskom roku 2009/2010 sme dokončili druhú časť – STAROVEK. Neskôr to bol STREDOVEK, školský rok 2013/2014 sa dokončil NOVOVEK 1. 
V súčasnosti pracujú žiaci Súkromnej strednej umeleckej škol animovanej tvorby pod vedením pedagógov na piatej časti – NOVOVEK 2.
Táto učebnica je jedinečná najmä tým, že ju tvoria žiaci pre žiakov. 
Tvorba nových multimediálnych učebníc je absolútne inovatívnou a motivačnou metódou. Okrem iného napomáha vytvorenie takej koncepcie a štruktúry učebnice, ktorá najviac vyhovuje potrebám žiakov a uľahčuje im tak štúdium.