Multimediálna učebnica DAF

Multimediálna učebnica Dejín animovaného filmu

Cieľom projektu je vytvorenie multimediálnej učebnice dejín animovaného filmu, ktorá v tejto podobe na Slovensku chýba. Študenti umeleckých škôl by mali možnosť prostredníctvom učebnice čerpať komplexné a ucelené vedomosti z oblasti dejín animovaného filmu, čo by mohli využiť nielen na stredných školách, ale aj pri ďalšom štúdiu na vysokej škole a takisto vo svojom profesionálnom živote.
Začiatok prác na multimediálnej učebnici Dejín animovaného filmu plánujeme na rok 2013.