Elektronizácia knižnice

CLAVIUS

S cieľom skvalitnenia a zefektívnenia služieb školskej knižnice využívame na našej škole integrovaný knižničný systém CLAVIUS, ktorý poskytuje viaceré výhody: Predovšetkým sa jedná o katalogizáciu, ktorá tvorí základnú časť celého systému a zabezpečuje prehľadnú formu evidencie všetkých publikácií, monografií, hudobnín, audio a DVD periodík. Elektronická katalogizácia nám zároveň umožňuje jednoduchú a efektívnu prácu s jednotlivými titulmi – rezervácie, výpožičky a pod. Ďalšiu výhodu systému Clavius predstavuje www katalóg. Jeho hlavnou úlohou je umožniť čo najrýchlejšie a najjednoduchšie on-line vyhľadávanie titulov pomocou kľúčových slov, a zároveň sprístupniť vyhľadávanie na diaľku. Žiaci aj pedagógovia si vďaka nemu môžu pohodlne vyhľadávať a rezervovať knihy aj bez osobnej návštevy knižnice. Prostredníctvom výpožičného protokolu umožňuje Clavius viesť podrobnú evidenciu čitateľov. Systém zároveň uchováva aj kompletnú históriu služieb čitateľom (záznamy o dátumoch požičania a vrátenia dokumentov, poplatky, upomienky a rezervácie), aj históriu jednotlivých dokumentov. Súčasťou tejto časti je aj komplexná štatistika, ktorá mimo iných zahrňuje štatistický výkaz, denník a rebríček najžiadanejších dokumentov. 

Zvuková banka

Databázy zvukových a obrazových súborov sa musia komplikovane získavať od majiteľov, je potrebné ich zložito vyhľadávať a vo veľkej väčšine prípadov je táto služba spoplatnená. Zvuková banka by slúžila študentom našej školy a širokej odbornej verejnosti. Mohla by sa neustále dopĺňať o nové súbory zvukov a obrazov (materiálových štruktúr pre počítačové modelovanie).