Projekty EÚ

ERASMUS 2019

 

 

 

Milí študenti grafického dizajnu

SŠUPAT sa úspešne zapojila do mobilitného programu Erasmus Plus. Osem študentov grafického dizajnu našej školy sa môžu zúčastniť odbornej stáže na partnerskej umeleckej škole v Estónsku a Lotyšsku.
Týmto Vás vyzývame, aby ste sa prihláškou (dole) prihlásili najneskôr do 12.6.2019 do 23:59 do výberového konania, ktoré sa bude konať vo štvrtok 13.6.2019 o 9:00 hod. v triede 3.B.
Prihlášku môžete poslať ako odpoveď na tento e-mail (erasmus@uat.sk) alebo odovzdať v papierovej podobe v kancelárii zástupkýň. U neplnoletých žiakov je potrebné odovzdať prihlášku v papierovej forme s podpisom zákonného zástupcu.

Informácie o mobilitnom projekte
KTO: osem študentov odboru grafický dizajn a dvaja pedagógovia ako sprevádzajúce osoby
KEDY: október alebo november 2019, trvanie stáže je 18 dní vrátane cesty
KAM: škola Nacionala Makslu vidusskola, Riga, Lotyšsko
web školy: http://www.jrskola.lv/
alebo
škola Kuressaare Ametikool, Kuressaare, Estónsko
web školy: https://www.ametikool.ee/en
V ktorej zo škôl bude vybraný študent absolvovať stáž, určí vedenie školy.
JAZYK: Angličtina na komunikatívnej úrovni
TÉMA: Web dizajn
CIEĽ: Získanie vedomostí a zručností v oblasti navrhovania web dizajnu
FINANCIE: Z projektu sú kryté náklady na cestu, ubytovanie a vreckové
ORGANIZAČNÉ NÁROKY: Študenti budú participovať na organizácii cesty, ubytovania, poistenia, jazykovej príprave, dokumentácii, naplnení bodov projektu, pravidlách, bezpečnosti a pod.

Prihláška na Erasmus 2019

Výsledky výberového konania Webdesign

Do výberového konania sa prihlásilo 18 žiakov prostredníctvom prihlášky a všetci sa ho osobne zúčastnili. Za účastníkov mobility boli vybraní najúspešnejší uchádzači, menovite:

  1. Emma Prebreza (3.B) s počtom bodov 30,
  2. Elizabeth Bugyiová (1.B) s počtom bodov 28,
  3. Natália Malá (2.B) s počtom bodov 28,
  4. Nikolas Urban (3.B) s počtom bodov 28,
  5. Nina Rebecca Vitalošová (1.B) s počtom bodov 28,
  6. Emma Farkasová (3.B) s počtom bodov 27,
  7. Daria Petríková (3.B) s počtom bodov 26,
  8. Marián Šimek (3.B) s počtom bodov 25,

Za náhradníkov boli vybraní títo uchádzači:

  1. Linda Kakviczová (3.B) s počtom bodov 24,
  2. Veronika Perinová (2.B) s počtom bodov 24