Silná ruka

Dňa 11.11.2015 sa 5 chlapcov (Andrej Pavlík 3.A, Gregor Grega 1.A, Tomáš Lipovský, Miroslav Lažo, Albert Christoph a Enrico Novek z 1.B) a 2 dievčatá (Karolína Urbnová a Ľubica Lelkesová z 3.A) našej školy sa zúčastnili športovej súťaže 21. ročník Silná ruka stredoškolákov, ktorá sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Juraja Draxlera. Súťaž sa uskutočnila v nákupnom centre Avion. Od 9:00 – 10:30 prebehla registrácia účastníkov, váženie, od 11:30 – 15:00 súťaž v jednotlivých kategóriách. O 15:00 prebehlo vyhlásenie výsledkov súťaže. 3 najlepší súťažiaci v každej kategórii postúpili do celoslovenského finále v Banskej Bystrici. Kategórie boli v tomto rozhraní: Nad 50 kg, nad 60 kg, nad 80 kg.

V poslednej kategórii nad 80 kg sa žiak III.A Andrej Pavlík umiestnil na 4. mieste.

Scroll to top