ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE ŠTUDENTOV - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE ŠTUDENTOV

Počas septembra využili žiaci z kolégia vyučovací predmet BIOLÓGIA na to, aby pod vedením koordinátorky Mgr. Adely Vrbovej zrealizovali rovesnícke vzdelávanie s cieľom prilákať nových študentov z tried 1.A a 1.B. 
Prostredníctvom dataprojektoru premietli prvákom prezentáciu s najdôležitejšími informáciami o programe Zelená škola a jeho fungovaní na našej škole. Zároveň ich informovali o prioritnej téme VODA a tiež o cieľoch a aktivitách z Environmentálneho akčného plánu, súvisiacich s touto témou. 
Prezentáciu doplnili o vlastné skúsenosti a tiež o fotky z rôznych aktivít, ktoré sa dosiaľ zrealizovali. To, že ich rovesnícke vzdelávanie bolo úspešné, dosvedčuje aj vysoký počet prvákov, ktorí sa tento rok prihlásili do kolégia Zelenej školy SSUŠAT.

Scroll to top