Rada školy a polročná klasifikačná porada - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Rada školy a polročná klasifikačná porada

Polročná klasifikačná porada dopadla nad očakávanie, aj vďaka dobrej príprave pedagógov a vedenia SSUŠAT

Scroll to top