Rada školy a polročná klasifikačná porada

Polročná klasifikačná porada dopadla nad očakávanie, aj vďaka dobrej príprave pedagógov a vedenia SSUŠAT

Scroll to top