Prezentácia V. Rubulis - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Prezentácia V. Rubulis

V rámci programu Erasmus Plus navštívil v termíne od 12.3. do 27.3.2017 našu školu profesor z Lotyšska. Pán Profesor V. Rubulis vyučuje na partnerskej škole figurálne kreslenie a grafický dizajn. Študenti 4. ročníka študijného odboru grafický dizajn mali možnosť sa zúčastniť prednášky pána profesora, na ktorej prezentoval informácie o svojej škole, krajine a odprezentoval práce svojich študentov.

Scroll to top