Predvianočné posedenie

Každoročne Kolégium Zelenej školy usporadúva pred odchodom na vianočné prázdniny čajové posedenie pre všetkých žiakov. V rámci ekológie si žiaci nosia vlastné šálky. Aj tento rok sa okrem čaju podávali sladké dobroty.

Scroll to top