PREDVIANOČNÉ ČAJOVÉ POSEDENIE

Kolégium Zelenej školy každoročne usporadúva pred odchodom na vianočné prázdniny príjemné čajové posedenie pre všetkých žiakov a učiteľov. V rámci ekológie si žiaci nosia vlastné šálky. Aj tento rok sa okrem čaju podávali sladké dobroty.