Prednáška o vodiacich psoch

Z PREDNÁŠKY PANI RIADITEĽKY JARMILY VIRÁGOVEJ Z VÝCVIKOVEJ ŠKOLY PRE VODIACE A ASISTENČNÉ PSY

Scroll to top