Pomaturitné štúdium

Slider
Dvojročné pomaturitné štúdium

Na dvojročné pomaturitné štúdium sú študenti prijímaní bez prijímacích pohovorov. Stačí zaslať vyplnenú prihlášku spolu s kópiou maturitného vysvedčenia, obratom vám zašleme potvrdenie o prijatí a Zmluvu o štúdiu. Prihlásiť sa môže každý, kto má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Výhody:

– pripravíme Vás do praxe a na vysokú školu
– naučíme Vás pracovať s najnovším softvérom a hardvérom v multimediálnom priemysle
– prispôsobíme Vám rozvrh aj individuálne
– zostáva vám štatút študenta a priznávajú sa vám všetky študentské výhody

Zápisné: 250 EUR / platí sa jednorazovo pred nástupom do školy
Školné: 150 EUR/mesiac

Ubytovanie:

Mimobratislavskí žiaci si môžu individuálne zabezpečiť ubytovanie v domovoch mládeže – SOŠ technická (Vranovská 2, Vranovská 4), Školský internát Račianska 80, SOŠ polygrafická (Račianska 190) a súkromný domov mládeže Krupa DM (Pekná cesta 4). Žiadosť o ubytovanie si podávajú študenti priamo na príslušný domov mládeže.