Pizza za vzornú dochádzku

Pizza pre každého študenta ktorí nevymešká za celý mesiac ani jednu hodinu.

Scroll to top