CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

Vyrovnanie stornovaného zájazdu do TOKIA

Plánovaný termín zájazdu 23.-28.6.2020. Vzhľadom na súčasnú situáciu epidémie koronavírusu, nám cestovná kancelária ESO travel s.r.o., ktorej naša škola uhradila zálohu vo výške 54 164 € (50% cena zájazdu), oznámila, že ak do 20.3.2020 stornujeme zájazd, garantuje nám vrátenie najvyššej sumy vo výške 66,5% zo zaplatenej zálohy. Cestovná kancelária nám dňa 30.3.2020 vrátila na účet školy sumu 36 036 € (66,5% zaplatenej zálohy).
 

Celková cena zájazdu: 108 328 €
Záloha zaplatená SŠUPAT dňa 17.12.201954: 164€
39 žiakov zaplatilo: 29 250 €
Záloha za žiaka: 750 €
Suma vrátená na žiaka (66,5%): 500 €


Študentovi, ktorý uhradil sumu 1 500 €, sa vráti 1 000 € (66,5%)
V prípade akýchkoľvek otázok sa možete obracať na : zriaďovateľku SŠUPAT Mgr. Vieru Zavarčíkovú, kontakt : uat@uat.sk ekonómku Ing. Ľubomíru Hubnerovú, kontakt : hubnerova@uat.sk asistentku zodp.za zájazd Mgr.Tatianu Hurtošovú, kontakt : hurtosova@uat.sk