CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

Odevný dizajn (8610 Q)

Dvojročné pomaturitné špecializačné štúdium

Tento odbor môžu navštevovať iba študenti ktorí zmaturovali v štvorročnom odbore odevného dizajnu.

 

Odborný profil absolventa

Absolventi štúdia majú znalosti z dejín a teórie výtvarného umenia, dejín odevu, histórie i súčasných podôb a trendov odevného a textilného dizajnu a technologické vedomosti z odevnej praxe.
Vedia využívať kreatívnu kresliarsku štylizáciu a ovládajú módnu kresbu. Počas štúdia získavajú zručnosť v precíznom zvládnutí konštrukcie strihu, čo im poskytuje priestor na naplnenie ich predstáv o originálnom módnom odeve či textilnom dizajne. Absolventi ovládajú prácu s grafickými softvérmi Adobe Photoshop, InDesign, modeláciu v 3D programe ( Max, Maya). Na základe získaných znalostí a zručností dokážu absolventi zároveň transformovať voľnú tvorbu do podoby odevnej konfekcie. Ovládajú terminológiu odboru v anglickom jazyku.

Garanti odboru

Mgr. art. Daniela Schredlová
Mgr. art. Erika Daxnerová
Mgr. Lucia Halimovič
Mgr. art. Martin Král
Mgr. Staša Samoukovič
Mgr. Ján Mózer