CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

O kreativite

Kreativita a ekológia na Súkromnej škole umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Kreativita je základnou charakteristikou všetkých študijných odborov SŠUPAT.

Týka sa rovnako všeobecno-vzdelávacích ako aj odborných predmetov. 

Od minulého roku bol odbor Graficky dizajn doplnený o programovanie webstránok. Kombinácia hry a vzdelávania sprevádza školu počas celej jej histórie. Spojenie intuitívneho, hravého a vedomého, racionálneho prístupu v pedagogickom vedení žiakov je podstatou úspešného zvládnutia štúdia na SŠUPAT. Napríklad na hodinách Obrazovej a zvukovej tvorby sa žiaci učia zvládnuť celkovú dramaturgiu filmovej tvorby. Od námetu, cez scenár, technický scenár, až po samotný film. 

Animovaný film, najmä pri 3D animovaných filmoch, je náročný v zvládnutí zložitých softvérov, ako napríklad 3ds Max a Maya. V týchto softvéroch vzniká, teda až na postprodukciu,  film samotný. Mladí animátori si podľa scenára a technického scenára v prípravnej fáze modelujú postavičky, hercov svojich budúcich filmov a vytvárajú tiež 3D modely celej scény. Samotnou kapitolou je tvorba textúr, napríklad vo Photoshope a iných 2D grafických programoch.  Zdá sa, že v celom tomto postupe, od prvých skíc až po nasvietenie scény, samotnú animáciu a rendering (vypočítavanie finálnych záberov filmu), je tvorba  plne racionálna a náročná na hodiny strávene pri počítači. A je tomu vskutku tak. V profesionálnej praxi vo vývoji počítačových hier a filmovej produkcii 3D animovaných filmov, sa preto stretávame s úzkou špecializáciou na jednotlivé profesie. Ako napríklad 3D modelár, špecialista na textúry, animátori a ďalšie profesie...

Zdá sa, že ide v dnešnej dobe viac o filmový priemysel ako o autorskú tvorbu. Sú však skvelé ukážky, keď priemysel predsa len vytvára rajské scenérie, ako tomu bolo v kultovom filme Avatar.

Strom duší, spojený s božstvom Eywa, v ktorom sa ozývajú jemné hlasy bytostí minulosti ako aj budúcnosti, je naozaj krásnou víziou. Oživujú sa prírodné mytológie v čase, keď sa naša planéta ocitá na pokraji veľkej ekologickej krízy. Keď novoveká civilizácia, svojim znásilňovaním planéty, devastáciou lesov a pralesov, zamorením oceánov plastami, globálnym otepľovaním atmosféry, ktorá už roztápa ľadovce,  spôsobila blížiacu sa katastrofu.

Škola SŠUPAT je vo všetkých svojich študijných odboroch zapojená do celosvetového environmentálneho programu Zelenej školy. Žiaci sú tak počas celého štúdia vedení k separovaniu odpadu, čistia pravidelne Chorvátske rameno v bratislavskej Petržalke, sadia stromčeky v areáli školy, pani zriaďovateľka SŠUPAT Mgr. Viera Zavarčíková už niekoľko rokov podporuje starostlivosť o zvieratká na Slovensku. Škola realizuje výstavy s ekologickou tematikou. Pani zriaďovateľka hovorí o „kvapke v mori“. Ale výchova a vzdelávanie mladej generácie v ekologickom duchu je veľmi dôležitá.

Aby som to uzavrel, kreativita a ekológia sú významné akcenty SŠUPAT, ktoré pomáhajú vo formovaní mladej generácie tvorcov v nastávajúcej epoche 3. tisícročia a pripravujú ich na možno nie práve nenáročnú budúcnosť.