CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

Fotografia (8625 Q)

Vyššie odborné štúdium — Odborný profil absolventa

Ťažiskom odboru je fotografická tvorba so zreteľom na všetky druhy a aspekty fotografie. Študenti a študentky odboru fotografia získavajú okrem všeobecného fotografického vzdelania a zručností najmä prax a teoretické vedomosti v oblasti žánrov a zákonitostí žurnalistickej fotografie. Teoreticky a prakticky sa oboznamujú prácou a úlohami fotografa. Absolventi ovládajú prácu s grafickými softvérmi Adobe Photoshop, InDesign.

Absolventi sú schopní vytvárať kvalitný fotografický, textový a video obsah, ktorým dokážu komplexne reagovať na požiadavky mediálneho trhu.

Garanti odboru

Mgr. Katarína Lazárová
Mgr. art. Matúš Zajac
Mgr. Lucia Halimovič
Mgr. Ján Mózer