CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

Animovaná tvorba (8630 Q)

Vyššie odborné štúdium

 

Odborný profil absolventa

Po absolvovaní štúdia disponujú absolventi teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami v práci s prostriedkami televíznej a filmovej technológie a animácie. Majú profesionálne znalosti a zručnosti v predmetoch 2D animácia, 3D animácia, vizuálne efekty, scenáristika, dramaturgia, réžia, strih, zvuk, produkcia a distribúcia audiovizuálneho animovaného diela. 

Absolventi ovládajú prácu s grafickými softvérmi: 

  • Adobe Photoshop
  • Autodesk 3Ds Max
  • Maya
  • ToonBoom Harmony
  • Adobe After Effects
  • Vicon Blade
  • Adobe Premiere Pro.

Získavajú prehľad v teórii dejín umenia, dejín animovaného filmu, právnych normách v audiovizuálnej oblasti.

Garanti študijného odboru

Ing. arch. Jaroslav Baran
Ing. Karol Holubčík
Mgr. art. Slavo Turanec
Ing. Štefan Kováčik